Islamofobie is een vorm van racisme in het postkoloniale tijdperk, waarbij islamitische godsdienst, traditie en cultuur worden gezien als een bedreiging voor de Europese waarden. Moslims zien als de ander creëert een krachtig repertoire aan anti-moslim gevoelens wat verder het hedendaagse islamofobe discours voedt. Dit geeft de blanke supremacisten een kans om minderheden systematisch uit te sluiten van de besluitvorming op sociaal, politiek en economisch niveau.

De historische wortels en het genderaspect van islamofobie worden vaak verdoezeld door anekdotes die de impact van dergelijke discriminaties bagatelliseren. Met name de impact van islamofoob beleid en visie op werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, politiek, mediabeelden en onlinegedrag geven steeds verontrustendere signalen af over het anders-zijn van moslims. Vooral het geval van moslimvrouwen in Europa en in België in het bijzonder is de moeite waard om te belichten in de intersectionele dynamiek die op hen van invloed is. De zichtbaarheid van moslimvrouwen die een hoofddoek dragen (hijab) brengt hen in een bijzonder risico.

Deze brochure wil een overzicht bieden van het wereldwijde fenomeen van de islamofobie, de impact ervan in de 21ste eeuw op verschillende niveaus van het politieke, economische en sociale leven, en het specifieke genderaspect van de islamofobie dat moslimvrouwen treft.