MUSLIM WOMEN: SPEAK OUT!

Overzicht

De impact van gendergebonden islamofobie op moslimvrouwen is aanzienlijk: naast de dagelijkse aanvallen en beperkingen waarmee zij worden geconfronteerd, worden moslimvrouwen ook geconfronteerd met discoursen waarin zij alleen als stereotype worden afgeschilderd. Deze dubbele standaarden creëren een specifieke en intersectionele discriminerende dynamiek, waardoor islamofobie en vrouwenhaat in de samenleving worden versterkt. Genderspecifieke islamofobie brengt niet alleen moslimvrouwen in gevaar, maar belemmert ook hun kansen op werk en toegang tot onderwijs, doordat zij gedwongen worden zich te conformeren aan normen en waarden die het moslimgeloof als geheel marginaliseren. 

Het project “Muslim Women: Speak Out!” van KARAMAH EU heeft tot doel de verraderlijke en steeds wijder verbreide effecten van gendergerelateerde islamofobie op moslimvrouwen in België aan te pakken en hun veelzijdige en uiteenlopende ervaringen in beeld te brengen. Mediadiscours en stereotypen, evenals discriminerend beleid en discriminerende praktijken tegen moslimvrouwen – zoals het verbod op hoofddoeken op de arbeidsmarkt en in het onderwijs – vormen een grote handicap voor het potentieel en de mogelijkheid van moslimvrouwen om actief deel te nemen aan de samenleving. Dit project is ontwikkeld met steun van het MAGIC-consortium – Muslim Women and Communities against Gendered Islamophobia in soCiety, een project dat wordt geleid door de European Institute for the Mediterranean, de Media & Diversity Institute, de Al Fanar Foundation, en de Collectif pour l’Inclusion et contre l’Islamophobie en Belgique

Met dit project willen we moslimvrouwen aanmoedigen om actief hun eigen verhaal te vertellen en hun stem te verheffen tegen gendergerelateerde islamofobie op manieren die hun diverse identiteiten versterken. Ook willen we niet-islamitische mensen aanmoedigen om de gevolgen van gendergerelateerde islamofobie beter te begrijpen en de inspanningen van moslimvrouwen om deze vormen van onderdrukking uit te bannen te steunen. 

Het project is verwoord rond drie tastbare doelen

Podcast

Een podcast wordt ontwikkeld om de uitdagingen te belichten waarmee moslimvrouwen in hun dagelijks leven worden geconfronteerd, evenals de bevooroordeelde berichtgeving in de media die de gendergebonden islamofobie in de samenleving (al dan niet bewust) stereotypeert en versterkt. In elke aflevering bespreekt een gastdeskundige/activist een onderwerp dat verband houdt met gendergerelateerde islamofobie of hoe moslimvrouwen actie ondernemen tegen de discoursen en stereotypen die hen omringen. 

Bewustwordings-campagne

Deze campagne richt zich op de islamofobe dubbele normen en discursieve strategieën die worden gebruikt om moslimvrouwen af te schilderen als onmachtig en/of onderdrukt door hun religie. Moslimvrouwen wordt dagelijks verteld wie ze horen te zijn (of niet te zijn) en wat ze moeten nastreven. Deze campagne gaat in tegen deze discoursen en normen door te herhalen dat deze vrouwen het recht hebben om hun identiteit, ambities en dromen te verkennen.

Media training

Om moslimvrouwen in staat te stellen het discours opnieuw op te eisen en hun stem te laten horen, organiseerden we een mediatraining over spreken in het openbaar en podcastproductie. Op deze manier willen we hun actieve betrokkenheid bij mediaproductie stimuleren om negatieve en stereotype populaire vertogen tegen te gaan. De deelnemers kregen de kans om hun eigen project te ontwikkelen en de thematiek van hun podcast te kiezen om de diversiteit van moslimvrouwen en hun ambities te laten zien.

Luister naar de podcast

De podcast “Muslim Women: Speak Out!” is beschikbaar op SoundCloud & Spotify.