ONS TEAM

RAAD VAN BESTUUR

Kim Lecoyer

Voorzitter & Stichtend lid
Over Kim Lecoyer
Kim Lecoyer is een van de oprichters van KARAMAH EU en is sinds de oprichting in 2013 voorzitter. Zij is verantwoordelijk voor het algemene toezicht en het beheer van (de meeste projecten van karamah EU). Terwijl ze ervaring heeft als onderzoeker op het gebied van mensenrechten aan de ene kant, heeft ze ook een sterke praktijk in organisatieontwikkeling en projectmanagement, opgedaan door haar professionele ervaring in de private sector en in de onderwijs- en onderzoekssector. Tussen 2011 en 2015 was zij bijvoorbeeld als hoofdonderzoeker verantwoordelijk voor de administratieve en financiële opvolging van een groot onderzoeksproject (met een budget van meer dan 400.000€) en de coördinatie van alle projectgerelateerde activiteiten. Kim heeft verschillende academische diploma’s, met name in de sociale psychologie, wereldreligies, Arabische en islamitische studies en recht. Momenteel is ze gepromoveerd in het mensenrechtenrecht.

Rajae Bouzegta

Penningmeester & Stichten lid
Over Rajae Bouzegta
Rajae Bouzegta is penningmeester van KARAMAH EU en tevens een van de oprichters. Sinds de oprichting in 2013 is zij de drijvende kracht achter de organisatie, die de inspanningen van het team coördineert om alles bij te houden en een efficiënte interne organisatie en goed bestuur op te bouwen.Haar oog voor detail en toewijding aan het opvolgen van verplichtingen en betrokkenheid, zowel intern als buiten de organisatie, zijn cruciaal geweest voor het succes van Karamah EU tot nu toe.Ze studeerde Logopedie en Audiologie aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen en werkt momenteel als audioloog gespecialiseerd in Botgeleiding- en Middenoorimplantaten aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.  

RAAD VAN BESTUUR

Wafae Bouzegta

Vice-President & Founding member
Over Wafae Bouzegta
Wafae Bouzegta is vicevoorzitter van karamah en tevens een van de oprichters. Bovendien is zij een juridisch expert voor het team wanneer dat relevant is. Naast haar ervaring als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, heeft ze waardevolle veldexpertise opgedaan in het tegengaan van vijandigheid en discriminatie van moslims en actief in het bemiddelen tussen schoolbesturen en studenten in gevallen van racisme en discriminatie. Ook adviseert ze studenten en/of ouders over mogelijke manieren van handelen in dergelijke gevallen. Haar dubbele studieachtergrond in het recht en in human resources management stelt haar in staat om belangrijke inzichten te brengen met betrekking tot organisatorische, logistieke en administratieve zaken van karamah EU-bestuur als organisatie. Ze is momenteel werkzaam als senior HR adviseur in de zorg.

Meryem Al Marchohi

Oprichters
Over Meryem Al Marchohi
Meryem Al Marchohi is een van de oprichters van Karamah EU, en is zeer actief betrokken als programmering directeur van de organisatie, het verbeteren van de educatieve activiteiten voorgesteld sinds de oprichting in 2013. Meryem is de communicatiegoeroe van Karamah EU en trad onlangs toe tot de raad van bestuur, in 2019. Ze studeerde af aan de Karel de Grote Hogeschool met een bachelor in het onderwijs en werkt momenteel als docent wiskunde en talen.

KANTOOR/

PROJECTMEDEWERKERS

Imane Benchaou

Projectmedewerker

Over Imane Benchaou

Imane Benchaou is afgestudeerd aan het Institut des Hautes Etudes en Communications Sociales (IHECS) in Brussel met een Master in Publieke Relaties. Tijdens haar stage bij het Europees Parlement heeft zij haar kennis over discriminatie op grond van geslacht en godsdienst kunnen verdiepen. 

Imane werkt sinds december 2021 als projectmedewerker bij KARAMA HEU op het gebied van gender, islam, and mensenrechten. Zij werkt nauw samen met de raad van bestuur om uitgebreide actieplannen op te stellen, met inbegrip van middelen, tijdschema's en budgetten voor projecten. Zij voert diverse coördinerende taken uit, zoals planning, netwerken, alsook administratieve taken, zoals het bijhouden van projectdocumentatie en het afhandelen van financiële zaken.

Ze studeert momenteel voor een Master in Conflict en Ontwikkeling aan de Universiteit Gent. 

BUREAU / BUREAU /

COORDINATEUR DU PROJET

Billy Dopchie

Projectmedewerker

Over Billy Dopchie

Billy Dopchie is afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Leuven met een Master in Politieke Wetenschappen en aan de Universiteit van Edinburgh met een Master in Arabische Internationale Betrekkingen met het Midden-Oosten.

Billy bekleedt sinds maart 2022 de functie van projectmanager bij Karamah EU. Hij werkt nauw samen met de raad van bestuur om uitgebreide actieplannen op te stellen, met inbegrip van middelen, tijdschema's en budgetten voor projecten. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse activiteiten zoals opleidingen, workshops en conferenties en beheert de follow-up van projecten op het gebied van mensenrechten, gender en islam.

Word lid van ons team

KARAMAH’S AMERIKAANSE TEAM

Rahmah A. Abdulaleem, Esq.

Uitvoerend directeur

Dr. Amr Abdallah

Sr. Fellow, Conflictoplossing