PEACEFUL LIVES

Nieuwe cyclus van vorming

Dit programma is een initiatief van KARAMAH EU vzw in samenwerking met het Kenniscentrum van het Hoger Instituut voor Gezinsstudies (Odisee campus hoger instituut voor gezinswetenschappen). Het initiatief wordt ondersteund door het Mediation Instituut Vlaanderen (Mediv), een opleidingsinstituut voor bemiddeling.
De Peaceful Lives Training bestond uit 10 trainingsdagen tussen februari en juni 2016. De opleiding was een antwoord op de open vragen die moslims over de hele wereld hebben over familiezaken. Vaak raadplegen deze moslims lokale religieuze leiders en andere relevante lokale actoren. Ze nemen contact op met deze actoren voor advies dat specifiek en uniek is afgestemd op hun eigen situatie.
Recent onderzoek in België bevestigt dat er behoefte is aan meer geschikte methoden voor geschillenbeslechting binnen moslimgezinnen. De bestaande opleidingscursussen op het gebied van familiegeschillen zijn vaak ongevoelig voor de kenmerken van bemiddeling binnen Moslimfamilies en de specifieke sociale moeilijkheden en uitgedaagd dat vele Moslimfamilies vandaag worden geconfronteerd.

Het doel van het programma was om lokale actoren en religieuze leiders te versterken en meer inzicht te geven in de processen van gezinsbemiddeling binnen Belgische moslimgemeenschappen.

De professionals en religieuze leiders zijn in de positie in gezinsbemiddeling om een cruciale en diepgaande positieve verandering in de familierelaties teweeg te brengen, met name met betrekking tot jongeren en vrouwen. Het doel van de opleiding was dan ook om sociale veranderingsprocessen tot stand te brengen die naast gezondere familierelaties ook meer openheid, sociale betrokkenheid, actief burgerschap en gendergelijkheid met zich meebrengen.
Het programma bestond uit onderwijsmethoden en praktische vaardigheden met het oog op een gezonde conflictbeheersing. Het bestond uit twee delen; theoretisch en praktisch. Enerzijds werden de deelnemers kort vertrouwd gemaakt met theoretische kaders uit verschillende disciplines. Anderzijds waren de deelnemers betrokken bij de besproken onderwerpen via actieve werkvormen die hen aanmoedigden om dieper in te gaan op de methoden en praktische competenties die nodig zijn voor succesvolle gezinsbemiddeling.
Wij zijn ervan overtuigd dat het programma, door de vaardigheden op het gebied van conflictoplossing van verschillende zorgverleners, imams, religieuze bemiddelaars en andere actoren in de gemeenschap in heel België te versterken, een aanzienlijke impact zal hebben op vele gezinnen, mannen en vrouwen, jong en oud.