MUSLIM WOMEN LEADERS FOR JUSTICE

Overzicht

Karamah EU’s ‘Muslim Women Leaders for Justice’ programma (#MWLFJ) is een veelzijdig project dat gericht is op het tegengaan van discriminatie van moslims, met een focus op moslimvrouwen. Elk aspect van het programma richt zich op specifieke doelgroepen: moslims die worden getroffen door discriminatie, organisaties die discriminatie tegengaan en het bredere publiek.
Het project is verwoord rond drie tastbare doelen
ondersteuning van mogelijkheden voor juridische stappen tegen discriminatie bij de toegang tot de arbeidsmarkt en het onderwijs van moslimvrouwen (en mannen), door “veilige ruimten” te bieden om ervaringen van uitsluiting te uiten en het juridische bewustzijn te versterken;
Inclusieve dialoog aanmoedigen en stereotypen van moslimvrouwen (en moslims meer in het algemeen) aanpakken, evenals onjuiste voorstellingen over (gendergelijkheid in) de islam door meerderheidsbevolkingen, met name in de onderwijssector, maar ook journalisten en reguliere (vrouwen)organisaties;
Sterke en duurzame samenwerkingen opbouwen door middel van mogelijkheden voor netwerken en kennisdeling tussen maatschappelijke organisaties met als doel de opkomst van een bredere coalitie tegen discriminatie van moslimvrouwen (en mannen) te ondersteunen.
Voor elk van de drie bovengenoemde doelstellingen bereikte KARAMAH EU belangrijke mijlpalen en successen
Het belangrijkste resultaat van het project was de belangrijke impuls die we konden geven aan de opkomst van een solide en duurzame coalitie om de discriminatie van moslimvrouwen op nationaal, maar vooral op regionaal – Vlaams – niveau te bestrijden.  
Mogelijkheden voor juridische stappen werden direct en indirect ondersteund door zowel onze netwerk- als coalitiebouwactiviteiten voor partnerorganisaties en onze activiteiten voor (potentiële) slachtoffers van discriminatie gericht op het versterken van het juridisch bewustzijn (workshops en boekje). Als belangrijk onderdeel van dit project werden in de onderwijssector concrete strategische juridische stappen ondernomen, tegen het Vlaamse openbare onderwijssysteem.  
De dialoog en de positieve publieke perceptie van moslims en moslimvrouwen in het bijzonder werden ondersteund door alle projectactiviteiten, en vooral door de activiteiten op het bouwen van bruggen.

Het #MWLF J project komt in twee fasen

Legal action against the headscarf ban in Flemish public schools

Voorbereidende werkzaamheden en strategische geschillen

Het oorspronkelijke doel was om een lokale en nationale bewustmakingscampagne te voeren om slachtoffers van islamofobie te mobiliseren, met een focus op moslimvrouwen die op het werk en op school in België worden gediscrimineerd, om zo kansen te creëren om… Lees meer

Awareness campaign to feed opportunitiesfor legal action

De bewustmakingscampagne was in eerste instantie bedoeld om mogelijkheden voor juridische stappen te bieden. De strategische geschillen vereist discretie, dus de bewustmakingscampagne is anders ingevuld en werd losgekoppeld van de tijdlijn voor de juridische t Lees meer

Dialoog en juridische bewustmaking: Een reeks workshops

KARAMAH EU organiseerde een reeks workshops, die slachtoffers van islamofobie en discriminatie een veilige ruimte bieden om hun ervaringen te uiten en (juridisch) bewustzijn te vergroten om discriminatie en vijandigheid het hoofd te bieden en tegen te gaan. In totaal werden 6 workshops gehouden (sommige maakten deel uit van een cluster van workshops die op één dag plaatsvonden). De workshops vonden plaats in Antwerpen en Brussel.

Psychological impact of islamophobia and online hate speech workshops

Antwerpen

Op zaterdag 29 april 2017 organiseerden we een eendaagse interactieve activiteit (2 workshops) in Antwerpen. In de ochtend, psychotherapeut Birsen Taspinar, die ook een boek heeft geschreven over de migratie verhaal van drie Turkse vrouwen, hield een workshop over de psychologische … Lees meer

Brussels Masterclass I: Muslim women fight back

Juridisch bewustzijn en veilige ruimte

Op 7 en 8 oktober 2017 hebben we in Brussel een tweedaagse masterclass georganiseerd, verdeeld over drie hoofdrollen: juridisch bewustzijn, veilige ruimte en mobilisatie voor sociale verandering. We werkten samen met ENAR, CCIB en MRAX om een cluster te organiseren … Lees meer

Legal awareness workshop

Antwerpen

Op zondag 23 april organiseerden we in Antwerpen een training over legal awareness, waaronder een veilige ruimte waar deelnemers ervaringen konden delen met discriminatie in het algemeen en van islamofobie in het bijzonder. Uitgenodigde deskundigen verstrekten de inhoud om het bewustzijn over … Lees meer

Legal awareness booklet

Veel documentatie is beschikbaar over wat islamofobie is, wie is gericht en hoe te vechten tegen het. Er is echter geen beknopt document dat alle relevante en praktische informatie verzamelt voor een digitaal native publiek. Voor dit boekje hebben we … Lees meer

‘Bruggen bouwen’

inclusieve interactieve workshops en communicatiemiddel

Building Bridges workshop

Op zondag 15 oktober 2016 We hielden onze eerste workshop ‘bruggen bouwen‘.We hebben partners betrokken die zich verzetten tegen postkolonialisme, racisme, discriminatie en islamofobie. In de loop van 10 maanden hebben we de volgende bijeenkomsten met alle partners gehouden … Lees meer

Brussels Masterclass II : ReSisters : when women from minorities reclaim their narrative

De co-opbouw van de duurzame coalitie door de lancering van de website ReSisters. De website is ontworpen als een digitale veilige ruimte gewijd aan vrouwen uit alle minderheidsgroepen … Lees meer