OVER ONS

Karamah EU : Muslim Women Lawyers for Human Rights is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de bevordering van de mensenrechten wereldwijd, met name gendergelijkheid, godsdienstvrijheid en burgerrechten in Europa. Het streeft zijn missie door middel van onderwijs, juridische outreach, en belangenbehartiging.

KARAMAH WERELDWIJD

KARAMAH EU heeft voortgebouwd op de expertise van onze bevoorrechte partner KARAMAH, de gerenommeerde, in de VS gevestigde organisatie, die in 1993 werd opgericht door prof. Dr. Azizah al-Hibri, die door president Obama werd aangesteld als commissaris in de Amerikaanse Commissie voor internationale godsdienstvrijheid. Dr. al-Hibri, de afstammeling van een lange lijn Libanese sjeiks, begon in 1981 met het produceren van islamitisch jurisprudentieel onderzoek.

Bij het creëren van KARAMAH, dr. al-Hibri’s belangrijkste doel was om moslimvrouwen kennis van hun rechten te bevorderen en om hen te machtigen in de mars naar een grotere deelname aan hun civiele samenlevingen en de wereldwijde gemeenschap. Wat begon in 1993 als een kleine groep van toegewijde individuen groeide al snel uit tot een levendige en voorname organisatie. Het KARAMAH-netwerk van moslimjuristen en -leiders heeft zich nu verspreid van Noord-Amerika naar het Midden-Oosten, Afrika en Europa.

Elk jaar sinds 2002 organiseert het Amerikaanse KARAMAH een Law and Leadership Summer Program (LLSP) in Washington D.C. LLSP brengt een selecte groep moslimvrouwen uit de hele wereld samen om te studeren en van elkaar en van topprofessoren te leren. Karamah’s LLSP is speciaal ontworpen om training te bieden die de unieke uitdagingen voor moslimvrouwen vandaag de dag aanpakt, terwijl tegelijkertijd de nadruk wordt gelegd op de talenten en kansen van individuen die beschikbaar zijn voor deelnemers. LLSP-cursussen bieden deelnemers het fundamentele begrip en essentiële vaardigheden die nodig zijn om zichzelf, hun collega’s en de bewegingen waar ze gepassioneerd over zijn, te leiden. Het is een uniek programma divers in ideeën en culturen, maar verenigd in haar inzet voor de ontwikkeling van moslimvrouwen begrip van islamitische wet, leiderschap en conflictoplossing. Sinds 2005 telt dit programma verschillende deelnemers uit België.

ONZE GESCHIEDENIS

KARAMAH EU ontstond toen een groep LLSP alumni. De inhoud en diepte van de cursussen over islamitische jurisprudentie, en de discussies met moslimvrouwen en islamitische geleerden uit Egypte, Syrië, Marokko, Turkije, Senegal, Nigeria, en vele andere delen van de wereld, maakte een blijvende indruk op hen.Zij waren van mening dat moslims, uit heel Europa en de buurlanden, konden profiteren van een bijeenkomst in een soortgelijke, intellectueel en spiritueel stimulerende, instelling om te leren, te bespreken en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Daarom besloot deze groep Belgische LLSP-alumni een ‘Stuurgroep’ op te richten met als doel te werken aan een netwerk in Europa en uiteindelijk een non-profitorganisatie op te richten die zich specifiek richt op de behoeften van Europese moslims. De Belgische Stuurgroep organiseerde in maart 2009 haar eerste workshops voor moslimvrouwen. KARAMAH EU werd officieel gelanceerd in maart 2013.

ONZE MISSIE & VISIE

ONZE MISSIE

Door middel van onze onderwijsprogramma’s, juridische belangenbehartiging en dialoog dragen we bij aan het begrijpen en bevorderen van mensenrechten en stellen we Europese moslims, met name jonge vrouwen, in staat hun potentieel als burgers van hun respectieve samenlevingen volledig te benutten. KARAMAH EU streeft er met name naar:

Geef Europese moslims, met name vrouwen, kracht door hen instrumenten te bieden die nodig zijn om de uitgedaagden waarmee ze worden geconfronteerd in hun gemeenschappen aan te pakken, met respect voor hun geloof en meerdere identiteiten.

Steun de strijd van moslims voor gelijke rechten en kansen, zowel binnen hun gemeenschappen als in de samenleving in het algemeen, door middel van juridische belangenbehartiging en dialoog

Meer begrip van de islam en het bevorderen van een multidisciplinaire aanpak die de diversiteit van de islamitische wet en beurs weerspiegelt, evenals de gender-rechtvaardige principes van de islam

MISSION-EMPOWERMENT DOOR MIDDEL VAN ONDERWIJS

KARAMAH EU machtigt moslimvrouwen en de bredere gemeenschap door lezingen en workshops, interactieve debatten en juridische voorlichting te geven, allemaal emanciperen vanuit een educatieve kern. Onze aanpak is interdisciplinair, en we werken samen met experts en professionals op verschillende gebieden, waaronder maar niet beperkt tot, theologen, advocaten, psychologen en sociale antropologen. Onze centrale missie is het ontwikkelen van zinvolle en inhoudelijke programma’s, die moslims in staat stellen om te leren van islamitische en andere geleerden, en hebben discussies met hen, over de verschillende vragen die ze hebben en uitgedaagd ze geconfronteerd in hun gemeenschappen.

KARAMAH EU vertrouwt op het bredere KARAMAH-netwerk om doordachte en uitgebreide studiebeurzen in de islamitische jurisprudentie te ontwikkelen. Diversiteit in islamitische beurs wordt vergemakkelijkt door het mobiliseren van moslimvrouwen juristen en het verhogen van stemmen die weinig en zelden gehoord in het rijk van ernstige islamitische beurs. Dit wetenschappelijke werk wordt beschikbaar gesteld door middel van publicaties, maar ook door lezingen gegeven door de respectieve auteurs.

ONZE VISIE

KARAMAH EU voorziet een wereld waarin alle mensen, ongeacht geslacht of andere verschillen, genieten van hun door God gegeven recht van waardigheid (‘karamah’ in het Arabisch). Wij geloven dat door onderwijs en dialoog, Moslims zullen worden gemachtigd om archaïsche, cultuur-gebaseerde interpretaties van Islamitische bronnen, aan de verbetering van zich en hun gemeenschappen te transformeren. Dit zal hen in staat stellen kritisch denken te ontwikkelen zonder de gehechtheid aan hun geloof te ondermijnen. Wij vertrouwen erop dat dit moslims in staat zal stellen actief bij te dragen aan hun gemeenschappen en maatschappelijke organisaties en hen ook het vertrouwen te geven dat zij nodig hebben om inbreuken op hun rechten in het maatschappelijk middenveld in twijfel te trekken en te verzetten.

De visie en missie van KARAMAH EU zijn geïnspireerd op het idee dat een rechtvaardige samenleving de bewuste participatie van al haar leden waardeert, in het nastreven van kennis en het verlenen van gelijke kansen en toegang tot de rechter, ongeacht geslacht of andere verschillen. Bij KARAMAH EU zijn we vooral geïnteresseerd in de uitdagingen waarmee Europese moslimvrouwen en -mannen in hun respectieve landen en gemeenschappen worden geconfronteerd.

Hoe werken we?

Om onze doelstellingen te bereiken nodigt KARAMAH EU sprekers uit die goed geïnformeerd zijn over de islam en de Europese context, om lezingen en workshops te geven, maar ook met moslims te communiceren en openlijk met hen te praten over de vragen en zorgen die ze hebben. Het doel is om dit te doen op een manier die het mogelijk maakt de nadruk op de diversiteit en rijkdom van het verleden en de hedendaagse islamitische beurs, en dat moslimvrouwen geleerden wiens werk nog moet worden gegeven aandacht die het verdient in de reguliere instellingen.

KARAMAH EU is niet van plan om één Islamitische mening of juridisch advies te bevorderen. In plaats daarvan, is het ons doel om Moslims en het bredere publiek over de gehele waaier van meningen op te leiden die in klassieke en eigentijdse Islamitische wettelijke adviezen worden bevat. We houden ook discussiekringen om onderwerpen in kleinere groepen en in een meer intieme setting te bespreken, om diepgaande discussies mogelijk te maken.

In de toekomst streven we ernaar om intensieve zomerprogramma’s te bieden aan deelnemers uit Europa en de buurlanden.