Bewustmakingscampagne

Bewustmakingscampagne

De bewustmakingscampagne was in eerste instantie bedoeld om mogelijkheden voor juridische stappen te bieden. De strategische geschillen vereist discretie, dus de bewustmakingscampagne is anders ingevuld en werd losgekoppeld van de tijdlijn voor de juridische stappen. De creatie van de bewustwordingscampagne video's heeft gefunctioneerd als een kans voor coalitie gebouw op zich.

Het idee voor de bewustwordingscampagne was een korte video die tot doel heeft het bewustzijn over de gevolgen van islamofobie te vergroten. De belangrijkste doelgroep zou het slachtoffer zijn van islamofobie en discriminatie en tegelijkertijd een breder publiek bereiken. De video zou via sociale media worden verspreid via ons eigen netwerk en diverse partners en partnerorganisaties om onze doelgroepen te bereiken. De belangrijkste boodschap is dat anti-moslimdiscriminaties in elke situatie, met inbegrip van scholen en werkplekken, niet alleen sociaal onaanvaardbaar zijn, maar ook een schending van de fundamentele mensenrechten vormen en daarom openstaan voor juridische stappen. Het doel was om een meertalige video te produceren, althans in het Frans en Nederlands voor nationaal gebruik en bij voorkeur ook in het Engels voor een bredere verspreiding (om de kosten te verlagen, kan een enkele basisversie met verschillende ondertitels de beste optie zijn).

Deze video's zijn gericht op het doorbreken van gemeenschappelijke stereotypen over moslimmannen en -vrouwen. Zij allebei zijn bedoeld voor een groot publiek, portretteren zij een stereotype brekend beeld van een jonge Moslimvrouw in één video, en van een jonge Moslimmens in andere, en dragen in hen een empowermentboodschap voor Moslimjeugd.

De geschreven boodschap aan het einde van de korte video luidt als volgt: 'breek stereotypen, vecht racisme'. De hashtag die bij de campagne hoort is #changehappensoffline. De bovengenoemde slogan wordt gevolgd door de boodschap 'like share follow, but don't stop here, #changehappensoffline'. Het idee is om mensen ervan bewust te maken dat actie nodig is, als slachtoffer kun je incidenten van discriminatie en islamofobie melden (en moeten) melden, en als omstander moet je zeker ook optreden. Afhankelijk van de timing van de juridische actie kan de verspreiding van de korte video's hand in hand gaan met communicatie over de cursus en/of uitkomst van de zaak.