Karamah EU als lid van de NAPAR (mettre le lien du site https://www.naparbelgium.org/) coaliti[National Plan Against Racism]e is zeer actief geweest in de coördinatie van de coalitie in de afgelopen maanden.  

De afgelopen maanden heeft de NAPAR Coalitie gewerkt aan een nieuwe nota (pandrecht – https://www.naparbelgium.org/post/actievoorstellen-voor-een-napar) met aanbevelingen tegen structureel racisme. Deze omvatten aanbevelingen over godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie. Naast concrete voorstellen bevat ons memorandum grensoverschrijdende aanbevelingen, waaronder methodologie voor het ontwikkelen van een echt effectief en impactvol plan. Een daarvan is de systematische betrokkenheid van de "betrokken mensen" van de reflectie tot de uitvoering en evaluatie van antiracistisch overheidsbeleid.  

De 59 maatschappelijke organisaties die de NAPAR-coalitie vertegenwoordigt, werken nauwgezet om ervoor te zorgen dat België zijn toezegging op de conferentie van Durban in 2001 nakomt om een nationaal actieplan tegen racisme te ontwikkel[NAPAR]en .

Momenteel bereidt de NAPAR-coalitie zich voor op de interministeriële conferentie voor de ontwikkeling van een nationaal actieplan tegen racisme, aangekondigd door premier Sophie Wilmès.  

Bekijk gerust het werk van de coalitie online en bekijk de nota.(pandrechtsite NAPAR https://www.naparbelgium.org)